• Tüm kitaplar
  4985 kitap - [541-560] — 250 sayfa - 28

  Hristiyanlık Propagandası ve Misyonerlik Faaliyetleri
  Yazar: Osman Cilacı  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: Ankara : DİB Yayınları
  İbrahimi Dinlerin Diyaloğu
  Yazar: R.ismail Faruki  Çeviren: Mesut Karaşahan  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul:Pınar Yayınları
  İnancın En Güzel Tarihi
  Yazar: Jean Bottero  Çeviren: İsmet Birkan  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
  İncil
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları
  İncil @ The New Testament, A New King James Version
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları
  İslam Kelamcılarına Göre İncil
  Yazar: Ramazan Biçer  Editör: Muhammed Bedirhan  Çeviren: Muhammed Bedirhan  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : Gelenek Yayıncılık
  İslam Toplumunda Hıristiyanlar @ Asr-ı Saadet'ten Haçlı Seferlerine Kadar
  Yazar: Levent Öztürk  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : İz Yayıncılık
  İslam ve Öteki @ Dinlerin Doğruluk, Kurtarıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu
  Yazar: Yalçın Çetinkaya  Editör: Cafer Sadıkyaran  Çeviren: Cafer Sadık  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : Kaknüs Yayınları
  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri
  Çeviren: Dominik Pamir  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi:
  Konsüller Tarihi İznik'ten 2. Vatikan'a
  Yazar: Francis Dvornik, Soeur Jean-marie, Mehmet Aydın  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi
  Kudüs Ermeni Patrikhanesi
  Yazar: Yavuz Ercan  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TTK Yayınları
  Kurban Vetufan Üzerine Makaleler
  Yazar: Hilmi Ömer Budda  Hazırlayan: Bekir Zakir Çoban  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul: İnsan Yayınları
  Küresel Bir Din Projesi Olarak Moonculuk @ Tek Din, Tek Dil ve Tek Millet Oluşturma Projesi
  Yazar: Mustafa Bıyık  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : Birey Yayıncılık
  Luka ve Kutsal Resullerin İşleri
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul:Lütuf yayıncılık
  Medeniyetler Çatışmasında Batının İnanç Temelleri
  Yazar: Gıovannı Scognamıllo  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : Karakutu Yayınları
  Misyonerlik @ Hristiyan Misyonerler, Yöntemleri ve Türkiye'ye Yönelik Faaliyetleri
  Yazar: Şinasi Gündüz, Mahmut Aydın  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İstanbul : Kaknüs Yayınları
  Monologdan Diyaloğa @ Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-müslüman Diyaloğu
  Yazar: Mahmut Aydın  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: Ankara: Ankara Okulu Yayınları
  Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları @ Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar
  Derleyen: Abdurrahman Küçük, Mehmet Aydın  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi:
  Oryantalistler ve İslamiyatçılar @ Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi
  Yazar: Asaf Hüseyin,robert Olsan,cemil Kureşi  Çeviren: Bedirhan Muhib  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: istanbul : İnsan Yayınları
  Oryantalizmin Soruları
  Yazar: Ahmet Parlakışık  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dinler Tarihi
  Yayın evi: İnsan Yayınları
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2024