• Künye
  Türkiye'de Din-devlet İlişkilerinde Yönetici Seçkinlerin Rolü
  Yazar: Ahmet Faruk Kılıç  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 302
  Yayın yılı: 2005
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 975-6324-16-3
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 3
  Durum: Rafta var
  Notlar: İndeks var.
  Din-devlet ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi;toplumsal bütünlük açısından son derece önemlidir.Bu bağlamda yaşanan tarihi tecrübeler belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye'de din-devlet ilişkilerinin ''yönetici seçkinler'' açısından tahlil edilmesi, dikkate değer sonuçlar doğurmaktadır.Biz, buradan hareketle ''üç halka yönetici seçkinler teorisi''ni geliştirdik. Araştırmamızda 1920-1960 döneminde Türkiye'deki yönetici seçkin zümrelerin birbirleriyle olan mücadelelerini, liderle olan münasebetlerini ve bunların din-devlet ilişkilerine yansımalarını sosyolojik açıdan tahlil etmeye çalıştık. Günümüzde ve gelecekte daha sağlıklı din- devlet ilişkilerinin oluşmasında, söz konusu dönemin son derece zengin katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz.Ayrıca, bu dönemin seçkin zümreleri açısından ele alınmasının; inkılap tarihimize de farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşünüyoruz.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2017