• Künye
  Sosyal Değişme ve Dini Normlar
  Yazar: Ali Coşkun  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 230
  Yayın yılı: 2005
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 975-6324-19-8
  Yayın dizi no: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları ; 18
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 2
  Durum: Rafta var
  Notlar: Kaynakça var
  Araştırma; geleneksel, modern ve post modern toplum tiplerini birlikte yansıtan ve bu yönüyle bir geçiş toplumu özelliği taşıyan ülkemizde, geleneksel hayatın merkezinde bulunan dini norm ve değerlerin sosyal değişme ve geçiş toplumu olma olguları ekseninde nasıl değişim uğradığının belli bir örnekleme çerçevesinde gözlenmesini amaçlanmış bulunmaktadır. Dini norm ve değerlerin genel olarak değişmez ya da norm olmalarına karşın kendi dinamiğini ayakta tutabilmek amacıyla nasıl sosyal değişmelerden etkilenerek değiştiğini göstermesi bakımından bu araştırma önemlidir. Araştırmanın diğer bir önemi de dini normlar ve değerler çerçevesinde bir ülkenin değer yargılarının neler olduğunu ve bunların nasıl değiştiğini, nasıl incelendiğini bir örnekleme ekseninde göstermiş olmasıdır.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2017