• Künye
  İletişime Giriş
  Yazar: Mete Çamdereli  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 160
  Yayın yılı: 2008
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 978-605-4036-03-5
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 4
  Durum: Rafta var
  Notlar: Kaynakça ve ekler var.
  Herkes iletişim dolu bir dünyaya doğar ve hiç vakit geçirmeden her düzeyde iletişime katılır. İletişimi anlamak ve anlatmak, bu yüzden, birbiri ardı sıra ortaya çıkan güçlükleri peşinen göze almak demektir.İletişimi anlama basamaklarını tırmanırken çeşitli donanım ve birikimleri elden geldiğince açmakta ve kuşkusuz, bir dizi tanımsal yaklaşımın kıyısından da geçmektedir. Bunu yaparken iletişime dayalı olgu ve görüngülerin anlaşılmasına çalışmakta ve iletişimi anlama sürecinde adım adım ilerlemektedir. Kitapta iletişim, tarihçeden yöntem ve araçlara, modellerden alt disiplinlere dek bütüncül biçimde çerçevelenmeye çalışılmıştır. Son derece yalın, net ve anlaşılır bir dille yazılan bu çalışmanın, iletişime merak salan okuyucular için çok güzel ve anlaşılır bir başlangıç oluşturacağına inanıyoruz.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2023