• Künye
  Fıkıh İlmine Giriş
  Yazar: Mehmet Erdoğan  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 262
  Yayın yılı: 2009
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 978-605-4036-16-5
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 2
  Durum: Rafta var
  Notlar: Kaynakça var.
  Temel disiplinlerine giriş serisi içinde yer alan bu kitapta Fıkıh ilmi ile ilgili merak edilen birçok konu yer almaktadır. Kitapta fıkıh ilminin tanımından tarihçesine, konusundan özelliklerine kadar birçok mesele irdeleniyor. Fıkıh, genel anlamı itibariyle dini bir bütün olarak kavramayı, özel anlamıyla dinin, insanların yaşamlarını devam ettirirken uyulmasını istediği kuralları bilmeyi ifade etmektedir. Fıkıh, kaynak itibariyle ilahi olmakla birlikte bir sistem haline getirilmesi yönüyle beşeridir. O bir hukuk sistemi olarak ne bizatihi bir amaç ne de araç seviyesine indirgenecek bir özelliğe sahiptir. Bütün bunlar göz önünde tutularak Fıkıh ilminin yeniden ve anlaşılır bir dille yazılmasına ihtiyaç vardı. Bu kitap işte bu ihtiyacın bir sonucu olarak kaleme alındı.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2024