• Künye
  Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci
  Yazar: Yurdagül Mehmedoğlu  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 135
  Yayın yılı: 2005
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 975-6324-14-7
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 6
  Durum: Rafta var
  Kendilik ile ilgilenenlerin ''olduğumuz şey, olacağımız şey değildir.'' Önermesi belki de içe bakışı cesaretlendiren bir önerme gibi geliyor.Fakat aynı zamanda, insan olma mücadelesinin özgün bir biçimde bir kere daha yeniden ve bizim için tecrübe edilmesini ima ettiği için de karar vermeyi gerekli kılıp, kendiliklerimizi zor duruma düşürüyor. Bu aşamada bilinç, bir tercih, yapacaklarına dair vaad bekliyor; ya insan olmanın zorlu savaşımı verilecek, ya da derin bir boşluk bizimle yedeklenerek taşınacaklar. Bu çalışma biraz da sınırı belirlenemeyen, belirsiz bir evren içinde, bir başka belirsiz olan kendinin bilincine varanlar için çok popüler olarak kullanılan, ''kendini tanı'', ''kendini keşfet'' , ''kendini aş'' gibi bu çağın modern insana sunduğu emir kiplerine eklenen kendilikleri ile gerçek kendiliğimiz arasındaki mesafeyi ve bazen ayrılığı ihsas ettirmek için, ''kendilik bilincine sahip olmak'' ile ''hodbir bir ben'e müptela olmak'' arasındaki farka göndermeler yapmak için yapıldı.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2024