• Künye
  Dini Hayatı Anlama ve Yorumlama
  Yazar: Ali Akdoğan  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 259
  Yayın yılı: 2008
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 978-605-0077-03-2
  Yayın dizi no: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları ; 50
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 2
  Durum: Rafta var
  Notlar: Kaynakça var
  Anlama ve yorumlama insani bir etkinliktir. Evrende maddi ve manevi her olgu ancak insan tarafından anlaşılıp yorumlanabilir. Dolayısıyla anlama ve yorumlama insanın olgu ve olaylarla ilgi duygu, düşünce ve kanaatlerini ifade etmektedir. İnsan, duyan, düşünen, anlayan ve yorumlayan bir özelliğe sahiptir. İnsanın bu özelliği olgu ve olaylarla ilişkilerinde de kendini göstermektedir. Dini hayat, süreç çerçevesinde yaşanan bir hayattır. Bu hayat, sosyal bilimciler tarafından ancak anlaşılmaya çalışılır. Sözü edilen hayat, tekrarlanma imkanına sahip olmadığı için, bilimsel çalışmalarla, kendi gerçekliğinde zihinsel olarak yeniden kurgulanarak anlaşılmayı zorunlu kılmaktadır. İşte asıl sorunda bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu noktada sosyal bilimciye düşen görev, yaşanmış ve tecrübe edilmiş dini hayatı, sosyal gerçekliğe bağlı kalarak aydınlatmak, anlamak ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktır.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2023