• Künye
  Din Öğretiminde Kavram Öğretimi
  Yazar: Süleyman Akyürek  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 345
  Yayın yılı: 2004
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 975-6324-02-3
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 8
  Durum: Rafta var
  Notlar: Kaynakça ve indeks var
  Okullarda öğretilen içeriğin büyük çoğunluğu, temelde kavramlardan oluşmaktadır. Okullarda yoğunlukla kavramların tanımları sunulmaktadır. Bu da öğretilenlerin öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve günlük yaşantıları ile bağının kurulmasını gerektirmektedir. Bunun için iyi bir planlama, etkin bir uygulama ve değerlendirme yapılması bir zorunluluktur. Kavram öğretimi bireyin din konusunda bilgilenmesi ve bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Din öğretiminde kavram öğretiminin, bireyin kişilik gelişimine, sosyalleşmesine, yaşamını anlamlandırma çabasına, anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmesine, öğrendikleri ile günlük yaşamı arasında ilişki kurmasına, problem çözme becerisinin gelişmesine ve bireyselleşmesine önemli katkıları vardır. Din öğretiminde kavram öğretiminin bazı güçlükleri vardır. Bu güçlükler kavramın kendisinden, din alanının kendine has özelliklerinden, yürütülen öğretim hizmetinin niteliğinden ve öğrencilerin gelişim özelliklerinden kaynaklanabilmektedir. Din, ahlak ile sıkı ilişki içindedir. Din öğretimi ahlaki kavramların nasıl öğretim konusu yapılabileceği ile de ilgilenmek durumundadır. Temel ahlaki kavramlardan biri de doğruluktur. Doğruluk, tanımlanabilir kritik özelliklere sahip soyut bir kavramdır.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2023