• Künye
  Camilerin Eğitim Fonksiyonu
  Yazar: Hüseyin Yılmaz  
  Tür: Kitap - Alt tür: Dem Yayınları
  Yayın evi: İstanbul : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
  Sayfa: 223
  Yayın yılı: 2005
  Dil: Türkçe
  ISSN-ISBN: 975-6324-20-01
  Basıldığı ülke: Türkiye
  Kopya: 2
  Durum: Rafta var
  İslam'ın başlangıcından itibaren Müslümanların hayatında önemli bir yer edinmiş olan camiler, toplumun her kesiminden insanları Allah'a kulluk bilinci ile kaynaştıran, kardeşlik duygularını doruk noktasına ulaştıran, toplum bireyleri üzerinde kültürel bütünlüğü sağlayan, ibadetleri usulüne uygun olarak öğrenmeyi kolaylaştıran, bireylere batıl inanç ve hurafelerden arındırılmış dini bilgilerin kazandırılmasını sağlayan önemli bir kurumdur. Tarihten günümüze camilerin sayısı giderek artmış, başlangıçta basit ve sade olan dış görünüşü ve mimari özellikleri daha sonraları gelişmiş, görkemli mimarileri ve göz alıcı süslemeleriyle sanatsal bir yapıya dönüşmüştür.Ancak zamanla camilerin üstlendikleri fonksiyonlarda azalmalar görülmüştür. Günümüzde camilerin sahip olduğu eğitsel imkanlardan daha fazla yararlanabilmenin yollarını aramak önemli bir ihtiyaçtır.İşte bu çalışmada, tarih boyunca köklü bir eğitim kurumu olarak varlığını devam ettiren camilerde sunulan eğitim faaliyetleri değerlendirilecek ve içerisinde bulunduğumuz bilgi çağında halkımızın cami eğitiminden daha fazla yararlanabilmesine yönelik öneriler gelişirilecektir.
  Değerler Eğitimi Merkezi © 2024